Sorry, I can NOT interpret (Java)Script. Sántáné G. Sára szeretet-versei címlap 1.

Címlap I. Versek I. Címlap II. Versek II.
 

Gyöngyszemek

 
Sántáné Gegus Sára      
 

 


A költő szavait saját hitvallásomként vállalom:
Reményik Sándor:
Az örömszerzés programja
     

Reményik Sándor:
Az örömszerzés programja


 
   
   
Iniciálé

em, nem, versem, te nem vagy szuverén,
És nem mindegy neked:
Dobban-e más szív egyszerre veled
A mindenség kietlen kebelén.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén.
Oszlop vagy? – Dóm vagy? – Hegycsúcs vagy? – Lehet.
Fölötted még egy kupola feszül:
A mindent elfedező Szeretet.
Hiába mondod: magamért vagyok.
Hiába mondod: magamnak vagyok.
Mosolyog a rejtelmes messzeség:
„Nem igaz” – mondja – és ragyog, ragyog.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te másokért, mások számára vagy.
Örömszerző vagyok általad én.
Én, aki más örömöt úgyse szerzek,
Ki az életnek rossz cselédje voltam,
S kinek egyebe sincsen, mint a versek.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén.
Te engesztelő, áldozati láng,
Szent füst vagy az Élet oltárkövén,
Mindent pótló ezerjófű-növény.
Te azért vagy, hogy elmenvén, vigasztalj,
Szellemet idézz, szépséget marasztalj,
S megtérve megkönnyítsd az én keresztem:
Hogy olyan kevés örömöt szereztem.
 


Kolozsvár, 1923. november 8.

Reményik Sándor

   

 


Önéletrajz

 
Sántáné Gegus Sára vagyok. 1960-ban születtem, fejletlen immun- és idegrendszerrel. Emiatt már kisgyermek koromtól beteges voltam. A Budapest-Pasaréti Református Egyház volt a „második otthonom”: szinte minden lehető alkalmon ott voltam, amely életkoromnak megfelelő volt (kb. 3 éves koromtól).

A gyermek-istentiszteleten hallottakat rendszeresen elmeséltem a velem hasonló korú barátnőmnek, aki hitetlen családban nőtt fel. A bibliai történetek közül („természetesen”) azokat szerettem, amelyek az Úr Jézus gyógyító tevékenységéről szóltak. A konfirmáció után alakítottunk egy ifjúsági csoportot, amelynek én lettem a „krónikus krónikása”. Ebbe a csoportba járt az a fiatalember, akivel később a gyülekezeti konferencia-telepen közelebbi lelki kapcsolatba kerültünk, amelynek házasság lett a „vége” 1985. áprilisában. Ez 21 éve történt.

1993-ban, egy sürgős hasműtét következtében végleg megszűnt annak az esélye, hogy gyermekáldásban részesülhessünk, ami jelentős traumát jelentett. Ezért (hogy legyen kire/kikre „pazarolni” az Istentől belénk plántált szeretetet és gondoskodást) „begyűjtöttünk” húsznál több kereszt-„gyermeket”, akik közül többen lényegesen idősebbek nálunk, de nagyon sokat jelent nekik is, nekünk is, hogy hordozhatjuk egymást Isten előtt felelősséggel, imádságban. (Így gyakran előfordul az az „abszurd” helyzet, hogy a „keresztgyermekek” lelkigondozzák a „keresztszüleiket”!) Erről a „folyamatról” olvashatnak az „Együtt” című versemben, az első kötetben („Gyöngyszemek”). Szintén ebben a kötetben található meg a „hitvallásom”, amelyben leírtam, kinek, hogyan, miért, miképpen „születnek” meg bennem az Istentől ihletett versek, a „fájdalmaimból keletkezett gyöngyszemek”. Az a célom, hogy a verseim terjesztése által minél többen dicsőíthessék Istent, hiszen mindent Ő adott és ad meg hozzá, még a modern technikákon keresztül is!

Ha valakit Isten arra indít, hogy segítsen a terjesztésben valamilyen eszközzel (pl. ha valakinek ajándékozni szeretne a köteteimből, akinek nincs Internet-elérhetősége, de van esetleg CD-lejátszója, vagy egyik se, de szívesen olvasná a nyomtatott változatot, esetleg a gyülekezetben vagy baráti körében felolvasna belőle – én bármilyen megoldásra nyitott vagyok), az megtalálhat az alábbi elérhetőségeim valamelyikén:

     

e-mail címe(i)m:
mobilszámom:
lakástelefonom:
levélcímem:
 

     

sdgsara@freemail.hu   sdgsara@gmail.com
+36/20/436-8386
(?? +36/1/356-2618 (Gegus lakás))
H-1122 Budapest XII. ker., Maros u. 20. fsz. 4.
 


Kérem, aki teheti, imádkozzon a terjesztés lehetőségeiért, a testi-lelki nyomorúságaim enyhüléséért, hogy tovább végezhessem a szolgálataimat!

Isten áldja meg az Olvasókat!Tartalomjegyzék


Reményik Sándor: Az örömszerzés programja  
 
 
A SZERETET  
HÁLA-SKÁLA  
A FÉNY  
IMÁDSÁG  
GONDOLATOK AZ IMÁDKOZÁSRÓL  
PÜNKÖSDRE KÉSZÜLVE  
PÜNKÖSD  
FELHŐK  
ZEMPLÉN, 1981.  
VIGASZTALÁS  
ISTEN AJÁNDÉKAI  
KÖNYÖRGÉS  
TÉRJ VISSZA ISTENHEZ!  
KIÁLTÁS A NYOMORÚSÁGBÓL AZ EGYETLEN SZABADÍTÓHOZ  
ISTEN SZERETETE  
NAGYPÉNTEKI IMÁDSÁG  
ISTEN GONDVISELŐ SZERETETE  
IZÁNAK  
ÁDVENT  
KIK A BOLDOGOK?  
AJÁNDÉK  
CSERÉPEDÉNY  
EGYÜTT  
FOHÁSZKODÁS  
GYERMEKEKNEK  
GYÖKEREK  
GYÖNGYSZEMEK  
HÁZASPÁROK HETE  
HIDD ÉS VIDD  
„HŰSÉGES AZ ISTEN”  
ILLÉS  
IMAMEGHALLGATTATÁS  
ISTEN HÍVÁSA  
KARÁCSONY  
KŐFALAINK  
KÜLÖNBSÉG  
LÁBMOSÁS  
A LÉLEK MUNKÁJA  
„MEDDIG MÉG?”  
MÉGIS  
NAPFOGYATKOZÁS  
REMÉNYSÉG  
SOLI DEO GLORIA  
SZILVESZTERI IMÁDSÁG  
JÉZUS A TENGEREN JÁR  
ÚTRAVALÓ  
„ELBOCSÁTÓ SZÉP ÜZENET”  
ZÁKEUS  
ISTEN ALKOTÁSAI  
HIT ÉS BIZALOM  
ZSÓKA  
SÖTÉTSÉG ÉS VILÁGOSSÁG  
AZ ALKOTÓ  
ZSÓFINAK  
BÍZD MAGAD ISTENRE!  
AZ ÁLDOTT ORVOS  
 
 
ZSOLTÁR  
A NÉGY BARÁT  
VÉDETTSÉGBEN  
SZOLGÁLATUNK  
PECÁZNI TILOS!  
FELEMELT KEZEK  
LELKI HÁZ  
SASSZÁRNYAKON  
ISTEN ORSZÁGA  
ESTI IMA  
ISTEN KEZÉBEN  
A LÁTÓ SZEM  
A SZIVÁRVÁNY  
KÜLDETÉSBEN  
VILÁGÍTÓTORONY  
FENT – LENT – BENT  
HULLÁMOK  
FÁK KARÁCSONYTÓL HÚSVÉTIG  
AZ IGAZ BARÁT  
GYERE!  
VÉDELMÉBEN  
BIZONYSÁGTÉTEL  
JÉZUS VISSZATÉRÉSE  
SZABAD AZ ÚT ISTENHEZ!  
CSODÁK  
VÁRAKOZÁS  
KAPITÁNYHAL  
B U É K  2009.!  
VERS DORKÁNAK ÁBELRŐL  
„SZÜLETÉSNAPOMRA”  Sántáné G. Sára szeretet-versei a weben:
 
www.sdgsaravers.hu
http://ewww.free.fr/SGS-vers/
http://sarivers.iweb.hu   (.Hu mirror site)
 
http://ewww.free.fr/hospic/Htm/SGS-vers.html
http://hospic.iweb.hu/Htm/SGS-vers.html   (.Hu mirror site)
(sgs-vers.ini.hu & (sgs-vers.unoweb.hu) & (sarivers.unoweb.hu) → —›› http://ewww.free.fr/SGS-vers/index.html)

 
Oldalaink mind 800x600, mind 1024x768 felbontású grafikus módban;
mind karakteres módban, ablakban is élvezhetőek (lynx használatával).
 
Kizárólag a HTML (& CSS & Js) ipari szabvány színeivel festettük azon célból, hogy
ne csak egy bizonyos browserben,
hanem bármely számítógépen bármely felvilágosult böngészőben
mindenki számára megjeleníthetőek legyenek
mostantól a technikai civilizációk végezetéig.
 
Így lynx, Mozilla, Konquerior (freeware),
Opera, Navigator (shareware)
mellett IE v4.0 (software) böngészőben is.
 
„… csak tiszta forrásból…”
 

 page created by: K.Z.K. (prog–graph.) 
 +36/20/47-333-22 
 zmagister@hotmail.com 
 
 Compatibility, Indestructibility, Portability! 


 

Counters & Statistics

    Enveco Free Stat        
Counter

Vissza
Menü
Címlap